Laatste nieuws

Inschrijving commerciële verkoop van interculturele producten 2018

Standhouders gezocht voor multicultureel festival Rembrandt Fiësta

Op zaterdag 30 juni 2018 organiseren we voor de zeventiende keer het multiculturele festival Rembrandt Fiësta op het evenemententerrein aan de Rembrandtlaan te Almelo. Het is een festival met een muziek en dans uit verschillende culturen en landeigen hapjes.
Het is een festival dat jaarlijks duizenden bezoekers telt.

We willen ons programma graag uitbreiden met standhouders, die gebruiks- en kunstvoorwerpen verkopen uit Afrika, Azië of Midden-Amerika.
Het gaat dus niet om deelname aan de traditionele hapjesmarkt.
Daarvoor geldt een andere aanmeldingsprocedure.

Wij nodigen standhouder uit op onze Multiculturele markt met producten aanwezig te zijn.
We bieden u een plek aan met een kraam van 4 meter en die kost €. 35,00.
Indien u belangstelling heeft voor een standplaats verzoeken wij u zich aan te melden vóór 15 juni 2018.

Om in te schrijven of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ouafa Senhaji
e-mail: ouafa.rajisenhaji@gmail.com.

Wij heten u van harte welkom op Rembrandt Fiësta op zaterdag 30 juni 2018.

Lees meer

Inschrijving Multi-culturele markt 2018

Geachte heer, mevrouw,

Rembrandt Fiësta is in de afgelopen 16  jaar een bekend festival  geworden waar groepen mensen  uit allerlei landen bij elkaar komen om iets van hun cultuur in de breedste zin van het woord aan het publiek te tonen. De organisatie van Rembrandt Fiësta is al jaren op zoek naar een goede verhouding tussen de presentatie van de cultuur uit een bepaald land tegenover het verkopen van etenswaren, die voor  verschillende culturen heel kenmerkend zijn. Voor de 17e editie van ons Multi-Culturele festival willen we veel nadruk leggen op de presentatie van de cultuur uit een bepaald land via klederdracht, via gebruiksvoorwerpen, via kenmerkende activiteiten, via informatie over het land van herkomst enz. Daarvoor stellen we ook een gratis kraam ter beschikking, waardoor u volop de ruimte krijgt om de hiervoor genoemde kenmerkende eigenschappen van uw cultuur te tonen.

Wij willen dat alle kramen een sfeer en uitstraling hebben vanuit de cultuur die men vertegenwoordigt.  Dat heeft te maken met de aankleding van de kraam, maar ook met de mensen achter de kraam. Graag zien wij die in de klederdracht vanuit de cultuur van afkomst!

Daarnaast is er natuurlijk de presentatie van liederen, dansen en gebruiken uit het land van herkomst. Rembrandt Fiësta kent een podiumprogramma van 12.00 uur tot 17.00 uur waarop u in de gelegenheid wordt gesteld om dit artistieke deel van uw cultuur te laten zien aan het publiek. Voor elke dansgroep, muziekgroep of andersoortige groep, die de cultuuruiting brengt, is max. 20 minuten beschikbaar.

Tevens is er dus een mogelijkheid om specifieke hapjes uit de verschillende culturen aan het publiek aan te bieden en dat mag via de verkoop.

Om duidelijk tegemoet te komen aan het Multi-culturele karakter van ons festival bieden we de mogelijkheid om etenswaar uit het land van herkomst te verkopen alleen aan groepen, die ook aan één van de twee hiervoor genoemde activiteiten een bijdrage leveren.

Dus: een presentatie van de cultuur gecombineerd  met een hapjeskraam of het tonen van de cultuur middels dans en/of zang gecombineerd met een hapjeskraam.

Wij gaan in principe niet meer in op groepen die uitsluitend met een hapjeskraam willen deelnemen aan Rembrandt Fiësta.
De informatiekraam om de cultuur te presenteren  is gratis.
Een kraam t.b.v. de hapjesmarkt kost u €. 150,00 incl. de voorzieningen als koelkast en stroom.
Deze bijdrage kunt u storten op: NL66ABNA0623449897.
Na ontvangst van genoemd bedrag is uw deelname definitief!

U kunt zich aanmelden door dit INSCHRIJFFORMULIER (klik om te openen)  in te leveren bij: mevr. Ouafa Senhaji, email: ouafa.rajisenhaji@gmail.com.

Bij de aanmelding vermeldt u  voor welke combinatie u kiest.

  • Presentatie van de cultuur uit het land van herkomst in combinatie met verkoop van hapjes
  • Presentatie via dans en/of zang uit het land van herkomst in combinatie met verkoop van hapjes.

De aanmeldingstermijn sluit op  10 juni 2018.

Er wordt een beperkt aantal hapjeskramen toegelaten op deze Multiculturele markt.  Wanneer er sprake is van overaanmelding wordt er gekeken naar de variëteit in culturen en zullen er aanmeldingen komen te vervallen.

Bij de verkoop van etenswaren dient u aan de eisen van de Keuringsdienst van Waren te voldoen, u bent hiervoor zélf verantwoordelijk. Wij nodigen de genoemde dienst uit om tijdens ons festival een controle uit te voeren.

Wij willen u vragen om een vlag van het land van herkomst aan te leveren, zodat wij die op zaterdag 30 juni 2018  kunnen ophangen op het Multi-culturele plein aan de Rembrandtlaan.  Wilt u bij de aanmelding aangeven of u over een vlag van uw land beschikt. Onze hartelijke dank.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  ondergetekende.

Met een hartelijke groet,

Namens Rembrandt Fiësta
Werkgroep Multi-culturele Markt

Mevr. Ouafa Senhaji

Lees meer