Het evenement Rembrandt Fiësta gaat ook in 2017 van start.
Al 16 jaar is het multiculturele evenement “Rembrandt Fiësta” een vast onderdeel van de jaarlijkse Almelose evenementenagenda. In december 2016 heeft de organisatie een noodkreet uit laten gaan, dat  het doorgaan van de editie 2017 onder druk stond vanwege onvoldoende personele ondersteuning in het bestuur en in de diverse werkgroepen.

In de afgelopen twee maanden hebben vele gesprekken plaatsgevonden met individuen en partijen, die dit multiculturele evenement een warm toedragen.  Daarnaast hebben mensen zich aangeboden om de organisatie van dit evenement te ondersteunen.

Het bestuur kan nu aangeven, dat Rembrandt Fiësta in 2017 gewoon doorgaat en wel op 19- en 20 mei 2017.

Op vrijdagavond 19 mei 2017 vindt de activiteit “Vliegeren” plaats, waarbij er aandacht is voor de onderscheidende betekenissen  van vliegeren binnen de verschillende culturen. Daartoe is ook een lesbrief samengesteld. Er wordt met scholen samengewerkt om op die avond door kinderen zelfgemaakte vliegers de lucht in te sturen.

De multiculturele ontmoeting,  hét kenmerk van Rembrandt Fiësta, vindt plaats op zaterdag 20 mei 2017 op de vertrouwde plek aan de Rembrandtlaan in Almelo.  Aan de invulling van het programma wordt op dit moment hard gewerkt en wordt hier gepubliceerd zodra deze bekend is.

Geïnteresseerden in dit evenement, die een actieve bijdrage willen leveren, vinden daar het secretariaatsadres om een gesprek aan te vragen met de huidige bestuursleden.

Rembrandt Fiësta zal in en na 2017 voortbestaan en rekent graag op ondersteuning en sympathie vanuit de Almelose samenleving!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die een actieve rol willen spelen in de organisatie.
Al 16 jaar is het multiculturele evenement “Rembrandt Fiësta” een vast onderdeel van de jaarlijkse Almelose evenementenagenda. Begonnen als een wijkfestival is het evenement de laatste tien jaar  gegroeid tot hét multiculturele feest van heel Almelo.

Rembrandt Fiësta met haar brede culturele programmering verbindt mensen vanuit allerlei culturen  uit Almelo en omgeving en draagt zodoende bij aan een respectvolle omgang en integratie tussen mensen vanuit een grote diversiteit aan culturen.

Het programma kenmerkt zich door een actieve bijdrage op de culturele (hapjes)markt en aan  podiumprogramma  vanuit de Turkse, Marokkaanse, Molukse, Bosnische, Afrikaanse, Indonesische en Nederlandse cultuur.  Optredens van dansers uit Brazilië en een kinderkoor uit Oeganda  hebben  de bezoekers kennis laten maken met de culturele kenmerken van die landen.

Het enthousiasme voor dit geweldige evenement is volop aanwezig bij de organisatoren en de bezoekers. Het bestuur en de werkgroep heeft dringend behoefte aan uitbreiding, want de werkdruk is voor de huidige groep van vijf personen te hoog geworden.  Het bestuur is op zoek naar een voorzitter en een  persoon met financiële kennis en tevens actieve mensen voor één van de werkgroepen . Het huidige bestuur wil graag een multiculturele samenstelling realiseren, aangezien dit aspect in het huidige bestuur ontbreekt.

Dus: We zijn op zoek naar mensen, die enthousiast zijn om Rembrandt Fiësta te ondersteunen  in een bestuursfunctie of in één van de werkgroepen.

Doelstelling

De Stichting Activiteitengroep Rembrandt Almelo streeft naar een manifestatie met ontmoeting door en van bewoners van verschillende afkomst met behoud van eigen cultuur en identiteit, maar wel op een wijze die past in de Nederlandse samenleving. Het multi-culturele feest geeft iedereen de gelegenheid herkenbaar aanwezig te zijn vanuit zijn/haar culturele achtergrond, hetzij op gebied van zang, dans, muziek, hapjes, klederdracht etc. Ook kinderen krijgen hierin ruimschoots de gelegenheid, bijvoorbeeld door deelname aan het podiumprogramma en/of aan het project “Rembrandtschildertjes” en door deel te nemen aan de vele buitenactiviteiten. Rembrandt Fiësta streeft ernaar om iedereen, ongeacht achtergrond, te betrekken bij de organisatie van dit multi-culturele feest. Bij Rembrandt Fiësta hopen wij dat iedereen -Turk of Tukker- zich thuis voelt.

Inmiddels is Rembrandt Fiësta een Almelo-breed evenement geworden, dat zich niet meer beperkt tot de wijk Ossenkoppelerhoek. Alle culturele verenigingen in Almelo zijn van harte welkom op dit evenement en kunnen een plaats krijgen in het programma, o.m. via een infostand, via de culturele markt of via deelname aan het podiumprogramma middels muziek, zang of dans.

Geschiedenis

Rembrandt Fiësta is ontstaan vanuit het Wijk Ontwikkelings Plan Ossenkoppelerhoek 2000 – 2001. Uit de toenmalige werkgroep “Sociale Samenhang” kwam de uitdrukkelijke wens naar voren dat er meer begrip en respect zou moeten komen tussen de verschillende culturen. Zo ontstond het idee om jaarlijks een feestdag te organiseren, waarin elke cultuur zichtbaar aanwezig zou zijn. Een feest waarin iedereen, ongeacht zijn/haar nationaliteit, zich herkent. De start van Rembrandt Fiësta vond plaats op zaterdag 15 juni 2002. Inmiddels is Rembrandt Fiësta uitgegroeid tot een evenement, dat zelfs mensen buiten Almelo aantrekt.

Onze visie

Nog steeds isoleren bepaalde groepen mensen zich vanwege hun etnische achtergrond. Zolang dit gebeurt kan er geen sprake zijn van integratie in de Nederlandse samenleving. Wil men er samen voor gaan in wijk of stad dan zal de houding van het zich terugtrekken in de eigen cultuur- en/of geloofsgroep en daarin ook andersdenkenden geen deel van te laten uitmaken, eerst doorbroken moeten worden.

Wij bedanken de onderstaande bedrijven/instellingen voor haar sponsorbijdrage