Multicultureel Festival Rembrandt Fiësta 2018

De voorbereidingen voor de zeventiende editie van Rembrandt Fiësta zijn al weer in volle gang. Graag informeren we u over de datum, waarop het festival dit jaar plaatsvindt. De festivaldag met het multiculturele programma aan de Rembrandtlaan te Almelo, is op zaterdag 30 juni 2018. Inmiddels is het ook traditie, dat we de vrijdagmiddag en -avond voorafgaand aan de festivaldag een vliegerfestijn organiseren, dus op 29 juni. We wijken met deze datum af van onze vaste weekend, t.w. het eerste weekend van juni. De reden hiervan is gelegen in de Ramadanperiode van 15 mei tot 14 juni 2018, die we natuurlijk respecteren in de multiculturele doelstelling van ons festival.

 

Ook in 2018 zorgen we weer voor een ontmoeting tussen culturen uit alle continenten. Vorig jaar stonden presentaties uit Togo, Japan, Peru, Indonesië centraal, naast onze vaste deelnemers uit Ambon, Marokko, Turkije, Armenië en Bosnië. Dit jaar willen we opnieuw culturen uit de werelddelen Afrika, Azië en Zuid Amerika aan de bezoekers tonen middels muziek en dans.

Samen met de studenten van ROC van Twente (ROC Connect) zal er ook dit jaar weer een passend kinderprogramma worden georganiseerd, zodat er voor jong en oud volop te genieten valt op deze dag.

Noteer deze dag vast in uw agenda, want we willen u graag ontmoeten op ons multiculturele festival Rembrandt Fiësta.

Onze visie

Nog steeds isoleren bepaalde groepen mensen zich vanwege hun etnische achtergrond. Zolang dit gebeurd kan er geen sprake zijn van integratie in de Nederlandse samenleving. Wil men er samen voor gaan in wijk of stad dan zal de houding van het zich terugtrekken in de eigen cultuur- en/of geloofsgroep en daarin ook andersdenkenden geen deel van te laten uitmaken, eerst doorbroken moeten worden.

Wij bedanken de onderstaande bedrijven/instellingen voor haar sponsorbijdrage