Multicultureel Festival Rembrandt Fiësta 2017 een groot succes!

Het multiculturele festival Rembrandt Fiësta kende dit jaar haar zestiende editie. De data, waarop het evenement plaatsvond waren vrijdag 19 mei 2017 v.w.b. het onderdeel “vliegeren” en zaterdag 20 mei als de dag van de interculturele ontmoeting tussen mensen uit diverse landen.

De kennismaking met de verschillende culturen kreeg gestalte via het podiumprogramma met artiesten vanuit Afrika (Togo), Zuid-Amerika (Peru), Azië (Japan en Indonesië) en Europa (Armenië, Turkije, Roemenië en Bosnië Herzegovina). We hebben dit jaar groepen uit vier continenten laten optreden, zowel met volwassenen, als ook met kinderen.

De kenmerkende muziek en dans van de verschillende landen gaven een goede indruk van het temperament, de kleding en de typische muziekstijlen, die bij elke cultuur behoren.

Sommige groepen zorgden voor een interactief element door het publiek mee te laten dansen in hun optreden.

De kennismaking met de diverse culturen werd naast muziek en dans ook gerealiseerd via de multiculturele markt. Op deze markt werden gebruiksvoorwerpen uit het land van herkomst getoond, evenals de kleding en de speciale hapjes uit dit land. Zo waren er kramen uit Thailand, Marokko, Turkije, Bosnië Herzegovina, Indonesië, Molukken en Nederland.

Daarnaast waren er volop activiteiten voor kinderen in de Kids Corner, waarin de studenten van de opleiding Sociaal Werk via ROC Connect allerlei kinderactiviteiten organiseerden voor de basisschoolkinderen en waarin er een ballonnenvrouwtje aanwezig was.

Voor de iets oudere jeugd was er een workshop Graffiti onder leiding van kunstenaar Emar Reinita.

We mochten tijdens Rembrandt Fiësta 2017  een kleine 5.000 bezoekers verwelkomen. De weersomstandigheden waren voortreffelijk, hetgeen zeker heeft bijgedragen aan het welslagen van dit evenement. Wij zijn ook blij met de ruim 30 vrijwilligers, die de organisatie van dit multiculturele evenement mogelijk hebben gemaakt.

En natuurlijk was er op beide dagen aandacht voor het vliegeren. Deze activiteit heeft in elke cultuur een eigen betekenis. De kinderen hebben in de aanloop van het evenement op twee middagen een workshop “vliegers maken” aangeboden gekregen met medewerking van Vrijwilligersorganisatie SCOOP. Tevens kregen de deelnemende kinderen een lesbrief uitgereikt over het vliegeren in de verschillende culturen.  Helaas was het vrijdagavond 19 mei zeer slecht weer met veel regen en weinig wind en dus konden de vliegers nauwelijks de lucht in. Op zaterdag hebben de bezoekers wel kennis kunnen maken met de diverse vliegers.

Rembrandt Fiësta heeft weer aangetoond, dat het samenbrengen van culturen uit alle kanten van de wereld leidt tot een open ontmoeting tussen mensen uit allerlei landen, met ieder hun eigen identiteit en kenmerken. Het brengt mensen bij elkaar rondom de specifieke hapjes, rondom de landseigen muziek en dans, rondom de gesprekken over klederdrachten en gebruiksvoorwerpen.  Evenals vorige edities was er sprake van respect en acceptatie van elkaar en er was geen enkel teken van onrust of onlust vanwege verschillen in opvattingen en afkomst. Daarmee draagt dit evenement bij aan integratie en emancipatie van minderheden in onze samenleving.

Het is ook mooi om te ervaren, dat Rembrandt Fiësta een ontmoetingsplek is geworden voor alle leeftijden. Activiteiten voor en door jongeren, maar ook aandacht voor andere zaken in de samenleving, zoals dienstverlening, ouderenactiviteiten en leefomstandigheden.

De aanwezigheid van de Almelose Brandweer en de Dierenambulance Almelo is ook zeer gewaardeerd.

Onze visie

Nog steeds isoleren bepaalde groepen mensen zich vanwege hun etnische achtergrond. Zolang dit gebeurd kan er geen sprake zijn van integratie in de Nederlandse samenleving. Wil men er samen voor gaan in wijk of stad dan zal de houding van het zich terugtrekken in de eigen cultuur- en/of geloofsgroep en daarin ook andersdenkenden geen deel van te laten uitmaken, eerst doorbroken moeten worden.

Wij bedanken de onderstaande bedrijven/instellingen voor haar sponsorbijdrage