Rembrandt Fiësta in 2016 weer een smeltkroes van vele culturen

Op zaterdag 04 juni 2016 is het evenemententerrein aan de Rembrandtlaan weer het decor voor de jaarlijkse multiculturele ontmoeting Rembrandt Fiësta. Het is alweer de 15e editie.

Het is mogelijk om je vanaf nu in te schrijven voor de multiculturele hapjesmarktpröttelmarkt en standhouders, die gebruiks- en kunstvoorwerpen verkopen uit Afrika, Azië of Midden-Amerika. Bekijk voor meer informatie de rest van onze website.

Doelstelling

De Stichting Activiteitengroep Rembrandt Almelo streeft naar een manifestatie met ontmoeting door en van bewoners van verschillende afkomst met behoud van eigen cultuur en identiteit, maar wel op een wijze die past in de Nederlandse samenleving. Het multi-culturele feest geeft iedereen de gelegenheid herkenbaar aanwezig te zijn vanuit zijn/haar culturele achtergrond, hetzij op gebied van zang, dans, muziek, hapjes, klederdracht etc. Ook kinderen krijgen hierin ruimschoots de gelegenheid, bijvoorbeeld door deelname aan het podiumprogramma en/of aan het project “Rembrandtschildertjes” en door deel te nemen aan de vele buitenactiviteiten. Rembrandt Fiësta streeft ernaar om iedereen, ongeacht achtergrond, te betrekken bij de organisatie van dit multi-culturele feest. Bij Rembrandt Fiësta hopen wij dat iedereen -Turk of Tukker- zich thuis voelt.

 

Inmiddels is Rembrandt Fiësta een Almelo-breed evenement geworden, dat zich niet meer beperkt tot de wijk Ossenkoppelerhoek. Alle culturele verenigingen in Almelo zijn van harte welkom op dit evenement en kunnen een plaats krijgen in het programma, o.m. via een infostand, via de culturele markt of via deelname aan het podiumprogramma middels muziek, zang of dans.

Geschiedenis

Rembrandt Fiësta is ontstaan vanuit het Wijk Ontwikkelings Plan Ossenkoppelerhoek 2000 – 2001. Uit de toenmalige werkgroep “Sociale Samenhang” kwam de uitdrukkelijke wens naar voren dat er meer begrip en respect zou moeten komen tussen de verschillende culturen. Zo ontstond het idee om jaarlijks een feestdag te organiseren, waarin elke cultuur zichtbaar aanwezig zou zijn. Een feest waarin iedereen, ongeacht zijn/haar nationaliteit, zich herkent. De start van Rembrandt Fiësta vond plaats op zaterdag 15 juni 2002. Inmiddels is Rembrandt Fiësta uitgegroeid tot een evenement, dat zelfs mensen buiten Almelo aantrekt.

Onze visie

Nog steeds isoleren bepaalde groepen mensen zich vanwege hun etnische achtergrond. Zolang dit gebeurt kan er geen sprake zijn van integratie in de Nederlandse samenleving. Wil men er samen voor gaan in wijk of stad dan zal de houding van het zich terugtrekken in de eigen cultuur- en/of geloofsgroep en daarin ook andersdenkenden geen deel van te laten uitmaken, eerst doorbroken moeten worden.

Wij bedanken de onderstaande bedrijven/instellingen voor haar sponsorbijdrage